Főoldal Kik vagyunk? Események / futó tevékenységek Elérhetőség Belépés
Alapvetés
GYIK/FAQ
NOK-rendszer
Cikkeink
Osztható médiatár
Fogalomtár
Jogi- és egyéb eszközeink
Mit fogunk elérni?
Milyen lesz a jövő?
Trianon
ÖSSZEFOGÁS!
Dokumentumtár
Pólók logózva
Oltatlansági Igazolvány
Jogi háttér
Támogatás

Online gyülekező
Gyakran Ismételt Kérdések
Hogyan lehet csatlakozni? Mozgalmunkhoz a weboldalunkon, a NOK-rendbszerbe történő regisztrációval lehet csatlakozni.
A regisztráció során egy jognyilatkozatot tesz a tag, amivel magára nézve kötelezően elfogadja az alapvetések és alapelvek rendszerét, valamint a belső etikai szabályzatot és a mozgalmunk SZMSZ-ét.
Teljes jogú tag csak akkor lesz valakiből, ha a regisztrációnál megadott személyes adatait már leellenőriztük és az a valóságnak megfelel.
Aktivista nem tudok lenni, de hogyan tudom támogatni mégis a mozgalmat? Anyagi támogató is hasonlóan tud lenni valaki, mint tag, azzal a különbséggel, hogy a támogatói regisztráció nem engedélyez beleszólási jogot a fórumon, viszont a mozgalom vezetősége felé van lehetősége a támogatónak is jelezni, ha valamelyik tag a vállalásával ellentétesen cselekszik.
Minden anyagi támogatást nyilvántartunk, a tagok esetében névhez kötötten, a csak anyagi támogató esetén pedig azonosítószámhoz és/vagy nick-névhez kötötten, tehát tulajdonképpen névtelenül.
Miért van alkotmányos válság? Azért van alkotmányos válság, mert az országgyűlésnek 2011-ben a hatályos alkotmány szerint nem volt ahhoz joga, hogy önállóan hatályon kívül helyezze a hatályos alkotmányt, nem alkothattak helyette egy teljesen újat.
A hatályos alkotmány szerint akkor ehhez csak a magyar népnek volt joga.
Szakszerűbben fogalmazva 2011-ben az alkotmányozás alanya a magyar állampolgárok összessége, vagyis a magyar nép.
Mivel ennek ellenére hatályosnak és érvényesnek hazudják a Magyarország Alaptörvénye nevű jogi irományt - ami egyébként sem nem hatályos sem nem érvényes, de még csak nem is törvény, nem jogszabály - és annak alapján végzik valójában alkotmány-ellenesen az állami közhatalom gyakorlást, ezért ez az állapot alkotmányos válságnak tekintendő.
A magyar állampolgárok, a Magyar Köztársaság állampolgárai bármikor, jogszabályhelyekre hivatkozva megállapíthatják a karhatalmi szervek (rendőrség, NAV, bíróság, ügyészség, stb...) illegális működését, és bármikor visszautasíthatják emiatt a velük szembeni (valójában) színlelt eljárást.

Ha a karhatalmi szervek erre -jogi érvek hiányában- erőszakkal reagálnak, akkor azzal nyilvánvalóvá válik, hogy egy diktatúra működik, és a lakosságnak nincsenek állampolgári jogaik (csak kötelességeik), az államszervezet működése nem jogállamnak megfeleltethető.
Miért nem volt joga alkotmányozni a 2/3-adnak 2011-ben? Azért nem volt joga, mert a hatályos alkotmány, a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a (1949. évi XX.), mint az állam legmagasabb jogi normája a 2. § (2)-ben megfogalmazza, hogy a minden hatalom a magyar népé (magyar állampolgároké).
A képviselőtestület, az országgyűlés mindössze ideiglenes és korlátozott birtokosa ennek a jogkörnek.
Ugyanezen törvény 19. § -a pedig felsorolja, hogy az országgyűlésnek mihez van joga.
Amit nem sorol fel, ahhoz pedig -értelem szerűen- nincsen joga.
A 19. § (3) a) pontja alapján -mivel abban egy pontos tulajdonnév szerepel- nem alkothatnak egy másik alkotmányt, sőt, valójában az a pont alapján semmit sem alkothatnak már, hiszen azt a pontot 1989-ben "elhasználták", amikor a Magyar Népköztársaság Alkotmányából megalkották a Magyar Köztársaság Alkotmányát.

Megalkotni csak egyszer lehet egy konkrét valamit.
Miért nem jogfolytonos a "Magyarország" nevű entitás a Magyar Köztársasággal? Jogfolytonos csak úgy lehet egy állam egy korábbival, ha az érvényesen létrejön, törvényesen (érvényesen) rendelkezik a korábbinak a területével, állampolgáraival, a korábbi elődállam pedig jogszerűen megszűnik.
A Magyar Köztársaságot a legmagasabb jogi normája szerint csak és kizárólag a magyar nép tudja hatályon kívül helyezni, és ez a mai napig nem történt meg.
Innen is látható, hogy ha a Magyarország Alaptörvénye érvényesen létrejött volna, már akkor sem tudna jogfolytonos lenni a Magyar Állammal.
De ugyanakkor a területet és az állampolgárokat is "fogja" a Magyar Köztársaság, ezért a Magyarország nevű illegális magánszervezetnek nincsenek állampolgárai, sem pedig területe.
Innen is jól látható, hogy nem csak mint jogfolytonos, de még független (nem jogfolytonos) államként sem jött létre.
Valamint a 2011.-es évi 166-os közlöny tanulsága szerint a Magyarország nevű entitás legmagasabb jogi normája szövegezésében tartalmazza is a "jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat" kifejezést.
Ez pedig azt jelenti, hogy tudatosan, előre megfontolt szándékkal, és szándékegységben követték el nem csak a kormánypártok, de a velük lepaktált (áruló) ellenzéki pártok is ezt az állampuccsot.
Miért nem vonatkozik senkire sem jogi érvénnyel a Magyarország Alaptörvénye? 1) Jogfolytonosság hiánya miatt.
2) A területének hiánya miatt nincs, ahol kifejtse joghatását
3) Az állampolgárok hiánya miatt nincs, akire kifejtse joghatását (Az nem elégséges, hogy egyoldalúan az állampolgárainak tekinti a Magyar Köztársaság állampolgárait!)
4) Mivel nincs kire és nincs hol kifejtse a joghatását, valamint jogrendként nem létezik az a környezet, amiben hatálybalépett volna, ezért kijenelthető, hogy nincs hatályban sem.
5) Mivel nincs hatályban, és érvényes törvényként még hatály nélkül sem jött létre soha, ezért kijelenthető, hogy még csak nem is törvény, nem jogszabály, nem jogszabályhely egyáltalán.

Tehát a Magyarország Alaptörvénye nem törvény, nem érvényes, nem hatályos, és senkire sem kényszeríthető rá erőszakkal jogszerűen, sem törvényesen.
Azt mindenki szabadon, jogszerűen visszautasíthatja azzal, hogy őrá nem vonatkozik, az egy megszálló idegen magánszervezet belső működési szabályzata, aminek ő nem tagja, hogy rá vonatkozzon.
Nem áll jogviszonyban a "Magyarország" nevű entitással.
Miért pont Népszuverenitás a mozgalmunk neve? Ennek nyomós oka van. Mégpedig az, hogy az érvénytelen Magyarország Alaptörvénye életrehívásával nem csak a jogrendszer alapját akarták megváltoztatni, hanem kísérletet tettek a tételes magyar jogrendbe '89-ben bekerült népszuverenitás alapelvének a képviselői szuverenitásra történő jogellenes visszaalakítására.
Többek között ez a Magyarország Alaptörvényének egyik érvénytelenségi oka, ugyanis '89-től a nép a minden hatalom tulajdonosa és a nép hatalmazza fel a képviselőket annak részleges birtoklására. Viszont a Magyarország Alaptörvényében rögzítettek alapján már le van degradálva a magyar nép egyszerű, de korlátlan jogforrássá, ami amúgy tehetetlen, csak kihasználható.
Ez azt jelenti, hogy a részleges, ideiglenes jogkör birtokos kísérletet tett arra, hogy a teljes jogkör állandó tulajdonosává váljon, amit a római jog alapelvei (axiómái) nem tesznek lehetővé.

Ráadásul a Magyarország Alaptörvénye virtuális jogrendjében nincs egyáltalán senkinek sem minden hatalma (alkotmányozó joga), hanem az országgyűlésnek is csak a közhatalom áll a rendelkezésére.
Ebből is jól látható 2 nagyon fontos dolog:

1) A Magyarország Alaptörvénye virtuális jogrendjében soha senkinek nincs alkotmányozási joga! Csak a 2/3-addal lehet benne "alaptörvénykezni", persze azt is érvénytelenül, csak virtuálisan.
Ugyanebből következik, hogy a Magyarország nevű államnak nem minősülő magászervezetnek alkotmánya és alkotmányos rendje sohasem lehet.

2) A Magyarorszég Alaptörvénye szerint működő bármilyen politikai rendszernek az alapja egy biztosan nem tud lenni: NÉPSZUVERENITÁS
Ezzel a mozgalmi névvel pontosan azt képviseljük, ami a törvényes Magyar Államban, név szerint a Magyar Köztársaságban ma is jelen van, a jogellenes államtorzóban pedig sohasem tud lenni.

Ráadásul a szuverenitás az önálló döntési képességét és annak végrehajtását jelenti, vagyis a NÉPSZUVERENITÁS, mint hatalomgyakorlási elv, a magyar nép örökös szabadságát jelenti!