Főoldal Kik vagyunk? Események / futó tevékenységek Elérhetőség Belépés
Alapvetés
GYIK/FAQ
NOK-rendszer
Cikkeink
Osztható médiatár
Fogalomtár
Jogi- és egyéb eszközeink
Mit fogunk elérni?
Milyen lesz a jövő?
Trianon
ÖSSZEFOGÁS!
Dokumentumtár
Pólók logózva
Oltatlansági Igazolvány
Jogi háttér
Támogatás

Online gyülekező
Milyen lesz a rendszerváltás utáni jövő?

Ezzel kapcsolatban legfontosabb leszögezni, hogy a magyar nép jövője nincs kőbe vésve, mi magunk vagyunk a saját jövőnknek vagy más szóval szerencsénknek a kovácsai.
Ha bölcsen használjuk fel a kialakult helyzetet, akkor a "Mit fogunk elérni" menüpont alatt található összes pontot el tudjuk érni és ezzel még csak nincs korlátozva sem a lista!

A Népszuverenitás Mozgalom nincs abban a helyzetben, hogy a jogosult legyen a magyar nép helyett dönteni bizonyos kérdésekről, ami a jövőt illet, vagy akár az alkotmányozás módjáról és tartalmáról.
Mi csak és kizárólag javasolhatunk elképzeléseket, gondolatokat irányelveket ezzel kapcsolatosan.

Innen is látszik, hogy a jövő igen képlékeny, hiszen jelenleg senki sem látja teljesen át, hogy mi és főleg melyik lépésnél fog kialakulni.

Az viszont tény kérdés, hogy a folyamat lebonyolítására van békés lehetőség, és nem csak a békésségére, de a minimális zökkenővel történő átmenetre is, ami nem okoz káoszt, éhinséget, pénzügyi válságot stb....

Amit mi gondolunk, amit mi javasolunk, hogy érdemes benne gondolkodni, azt a következő gondolatokkal tudjuk körülírni.

Álláspontunk szerint a több, mint 2700 éves demokrácia intézménynek az alig 200 éves pártokrácia, a pártrendszerrel eltorzított parlamentalizmusa nem más, mint betegsége!

Éppen ezért elsődleges fontosságúnak tartjuk a közérdekek elé rendszeresen pártérdekeket helyező pártrendszer azonnali felszámolását és sóval történő behintését.
Amint erre a felismerésre széles körben ráeszmélünk, rögtön rá fogunk jönni, hogy a jelenleg ellentétes politikai oldalon található honfitársaink valójában nem is ellenfeleink vagy ellenségeink, ők szinte mind ugyanúgy jót akarnak, csak és kizárólag a manipulációt alkalmazó pártintézménnyel visszalélő érdekkörök teszik őket ellenségessé.
Maga a pártokba tömörülés az, ami az deológiai és/vagy értékrendi eltérésen alapuló törvényszerű megosztottságot generálja.
De ezen felül létezésénél fogva arra hivatott, hogy az egészséges politikai versengést eltorzítsa, csak úgy, mint a mandátumrendszer a szavazatok értékének eltorzításáért hivatott létezni.
Ezek nem mások, mint a háttében működő árnyékszervezetek saját intézményei, amik már évszázatok óta mérgezik az egészséges közéletet.

Amint szabadjára engedjük a fantáziánkat, rögtön megláthatjuk, hogy az egészséges államszervezet elsődlegesen nem pártokon, meg minisztériumokon kell, hogy alapuljon, hanem helyi önkormányzati alapokon, ami alulról szerveződve érdemek alapján történő kiválasztódással szerveződik meg.

Amint az állam maga fogja támogatni az önfenntartó rendszereket és az önfenntartáson alapuló önkormányzati egységek lesznek azok, akik képviseltetik magukat a parlamentben, rögtön egy teljesen más, emberséges és természet-harmónikus politikai és társadalni rendszer fog kialakulni.

Soha többé nem lesz olyan, hogy az állam gazdasági alapokon működik, hogy célja legyen a bírságolás, a különböző adók kivetése csak azért, hogy a GDP-t növelje!
Az állam értékét sem GDP-ben kéne eleve mérni, hanem NHI (Nationa Happiness Index) -ben, vagy valami hasonlóban, ami az állami szolgáltatásrendszer értékét határozza meg.

Az is fontos irányelv lesz majd, hogy az állam ne utólag üldözze a korrupciót, hiszen akkor az üldözés hatékonyságának befolyásolásával könnyedén kialakulhat és újra teret nyerhet önmagának a belső maffia .
Sokkal fontosabb, hogy a közjogi méltóságokat, tisztségeket, intézményeket olyan módon szabályozzuk be, hogy eleve ne is tegye lehetővé a korrupciót és akkor még üldözni sem szükséges valójában...

Tehát jól látható, hogy a helyes értékrendre való áttérés egy radikális változást fog hozni, ami gyökeresen más elvek alapján fogja átszervezni az államot.
Viszont ezzel nem csak az életszínvonal fog a sokszorosára nőni, hanem az állami szolgáltatások minőségbeli ugrásszerű javulása miatt az elégedettségben fog igazán kicsúcsosodni.

A későbbiekben célunk az, hogy a jövőképpel kapcsolatosan lakossági fórumokat, konferenciákat szervezzünk, hogy minél szélesebb körben részt tudjunk venni a közös "megálmodásban".

Miközben a mozgalom lépésről lépésre felépül, hogy képes legyen a rendszerváltáshoz szükséges 100.000 főt megmozdítani, eközben a fent körvonalakban felvázolt jövőkép is egyre jobban formát ölt.
Ezeket a gyűléseket, konferenciákat célunk közzétenni, éppen ezért itt, ezen az oldalon fogjuk majd a későbbiekben szerepeltetni.